Kommunale næringsfond

Til utvikling av næringslivet

Kommunene Bø, Nome og Sauherad har kommunale næringsfond tilgjengelige for finansiering av både nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrift.

Næringsfondene er midler fra KMD som kommer gjennom Telemark Fylkeskommune til hver enkelt kommune.  Kommunene bestemmer selv hvordan fondet skal budsjetteres, men alle de tre kommunene har satt av en post til direkte bedriftsretta støtte.

Kriterier for ordningen som gjelder i alle tre kommunene:

 • Søknaden må sendes via www.regionalforvaltning.no
 • Bedriften må være etablert      i kommunen du søker om støtte fra.
 • Næringsfondet kan ikke      støtte drift.
 • Samlet offentlig støtte til en bedrift eller et prosjekt kan normalt ikke overstige 50% av godkjente kostnadsoverslag.
 • Støttebeløpet ligger vanligvis på ca. 30% av godkjent kostnadsoverslag, men i saker der man ser spesielt stort potensiale for vekst og utvikling kan tilskuddsprosenten vurderes.
 • En søknad vil normalt ikke få tilsagn om mer enn kr. 150 000,- i støtte.
 • Prosjekter som allerede er ferdigstilt faller utenfor ordningen. Prosjektet/ etableringen må ikke startes før søknaden er sendt.
 • Det kan søkes om støtte til flere faser i et prosjekt.
 • Ordningen omfatter tilskudd og ikke lån.
 • Det vil bli vist varsomhet i forhold til konkurransevridning der det finnes tilsvarende bedrifter i regionen fra før. Eventuelle fellestiltak eller samarbeidstiltak kan vurderes.
 • Der det kan være aktuelt skal det først avklares mulighet til å motta støtte fra Innovasjon Norges ordinære midler. Midler fra næringsfondet kan eventuelt være med på en samfinansiering med midler fra Innovasjon Norge.
 • Kostnadsoverslaget må spesifiseres i ulike poster slik at saksbehandler kan vurdere om støtten vil være lovlig i følge EØS regelverket om offentlig støtte.

Behandling av søknaden

I Nome og Bø vil søknader om støtte på inntil kr. 50 000,- kunne bli behandlet administrativt på Mtnu. Dette betyr en noe raskere søknadsbehandling ettersom man ved politisk behandling må vente på neste møte i det aktuelle næringsutvalget.

Alle søknader om støtte fra næringsfondet i Sauherad må behandles politisk, søknader om støtte på over kr. 50 000,- må behandles politisk i Nome og Bø.

Ta kontakt for veiledning i søknadsprosessen! Det første vi vil etterspørre er et kostnadsoverslag til søknaden som viser hvor mye du vil trenge å investere. Dette danner altså grunnlaget for å se på hvor stort tilskudd du kan søke om.

Bent Gurholt,
daglig leder
bent.gurholt@mtnu.no
tlf 932 40 080

Ann Kristin Ødegård,
etablererveileder
ann.kristin@mtnu.no
tlf 919 10 797

Karsten Pedersen,
bedriftsrådgiver
karsten@mtnu.no
tlf 938 92 242

Elisabeth B. Vefall,
prosjektmedarbeider
elisabeth.vefall@mtnu.no
tlf 480 32 155

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.